Beltenes betydning

     
  계급 OVERSIKT OVER GRADERINGSSYSTEMET

 

Nybegynnernivå (Cho Gup):

6. Gup: Hvitt belte
5. Gup: Gult belte

Viderekommende nivå (Jung Gup):

4. Gup: Grønt belte
3. Gup: Blått belte
2. Gup: Rødt belte

Avansert nivå (Dae Gup):

1. Gup: Brunt belte 

Yudanja (1-3 dan):

1. Dan: Har gjennomgått kjernepensumet og bestått dan-gradering – Cho Gyo Nim
2. Dan: Assisterende instruktør – Kyo Sah Nim
3. Dan: Instruktør – Bu Sah Bum Nim

Kodanja (4-9 dan):

4. Dan: Master – Sah Bum Nim (Kan gradere til gup-grader i egen dojang)
5. Dan: Senior Master – Kwan Jang Nim
6. Dan: International Head Master – Kwan Jang Nim (Kan gradere til dan-grader)
7. Dan: Grandmaster  – Kwan Jang Nim
8. Dan: Senior Grandmaster – Chong Kwan Jang Nim
9. Dan: Head Grandmaster – Chong Kwan Jang Nim

 
   
   
          블랙 벨트        
                   
 
Fargebelter og minimum treningstid mellom graderinger:
Hvitt til Gult 4 måneder (minst 25 timer aktiv deltagelse på treninger fra oppstart).
Gult til Grønt 4 måneder (minst 28 timer aktiv deltagelse på treninger siden forrige gradering).
Grønt til Blått 4 måneder  (minst 28 timer aktiv deltagelse på treninger siden forrige gradering).
Blått til Rødt 6 måneder  (minst 40 timer aktiv deltagelse på treninger siden forrige gradering).
Rødt til Brunt 6 måneder  (minst 40 timer aktiv deltagelse på treninger siden forrige gradering).
Brunt til Sort 1 år  (minst 80 timer aktiv deltagelse på treninger siden forrige gradering).
 
   
   
   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     

 

     

충의

존경

청렴