Betaling av kontingent

År 2024 400kr.

WHGF årskontingent for aktive sortbelter skal betales uoppfordret til angitt kontonummer i februar måned hvert år. Fargebelter betaler kun kontingent til egen klubb.

Gjeldende årskontingent for Norge pr. 2023er kr.4OO

Årskontingent betales til konto: 0539 54 95609
Merk betalingen med «Årskontingent WHGF» og inneværende år.


WHGF

충의

존경

청렴