Graderingspensum

OBS: Oversikten under representerer kun det som er minimum av hva kandidaten skal kunne fremvise ved gradering til de ulike fargebeltene, og er på ingen måte å regne som en utfyldende liste over det totale antallet teknikker som læres bort innenfor WHGF-systemet.

Ved skader eller andre fysiske utfordringer kan deler av pensumet tilpasses den enkelte utøver ved gradering.

(Pensum endres ved behov).

Pensumkategori5. Gup (gult belte)
Kunnskap og grunnteori (Ihae)1. Kunne vise korrekt hilseposisjon på kommando
2. Kunne vise korrekt klarposisjon på kommando

3. Kunne vise korrekt lav kampstilling på kommando
4. Kunne vise korrekt høy kampstilling på kommando

5. Kunne vise korrekt fotarbeid med bevegelse fremover og bakover
6. Kunne vise korrekt fotarbeid med bevegelse sidelengs

7. Kunne vise korrekt måte å knytte neven
Grunnteknikk (Kibon Gisul)1. Kunne vise frigjøring fra enkelthåndsgrep rundt håndledd på samme side
2. Kunne vise frigjøring fra enkelthåndsgrep rundt håndledd med kryssgrep

3. Kunne vise frigjøring fra lavt, tohånds håndleddsgrep
4. Kunne vise frigjøring fra høyt, tohånds håndleddsgrep

5. Kunne vise offensiv boo-chae (illustrasjon) på motstander som står i joombiseogi
6. Kunne vise offensiv pal-kum-chi (illustrasjon) med kraft ovenfra, på motstander som står i jhoonbeeseogi

7. Kunne gjennomføre drill av blokkeringsserie, med høyt, middels og lavt angrep.
Teknisk flyt (Yun-Kyeal Gisul)
Fallteknikk (Nakbup)1. Fall mot front fra sittende på knær
2. Fall bakover fra sittende posisjon
3. Kunne vise korrekt sidefallposisjon, med skifte fra side til side
Sparketeknikker (Chagisul)BASIC SPARK 1-5
Ap Chagi
Bandal Chagi
(Video)
Slagteknikker (Chigisul)1. Rett slag med knyttet neve med fremre hånd (bandae  jireugi)
2. Rett slag med knyttet neve med bakre hånd
(baro  jireugi)
3. 1-2 slagkombinasjon
Våpenteknikker (Mugi Gisul)
Pensumkategori4. Gup (grønt belte)
Kunnskap og grunnteori (Ihae)1. Kunne fortelle hva ordet Hap Ki Do betyr.
2. Kunne fortelle hvem som grunnla Hapkido

3. Kunne vise korrekt fotarbeid fremover og bakover med sideskifte
4. Kunne vise korrekt fotarbeid med diagonal unnvikelse
Grunnteknikk (Kibon Gisul)1. Kunne vise offensiv hei-jun (illustrasjon) på motstander som står i joombiseogi, med rotasjon fra innside
2. Kunne vise offensiv hei-jun på motstander som står i jhoonbeeseogi, med rotasjon fra utside

3. Kunne vise korrekt utvendig defleksjon med utsiden av håndblad med diagonal unnvikelse

4. Kunne vise defansiv boo-chae fra samme side håndleddsgrep, med avsluttning på bakken
5. Kunne vise defansiv boo-chae fra motsatt side håndleddsgrep, med avsluttning på bakken
6. Kunne vise defansiv boo-chae fra enkelthånds grep rundt hals, med avsluttning på bakken
7. Kunne vise defansiv boo-chae fra grep rundt begge håndledd bakfra

8. Kunne vise defansiv pal-kum-chi fra samme side håndleddsgrep, med avsluttning på bakken
9. Kunne vise defansiv pal-kum-chi fra motsatt side håndleddsgrep, med avsluttning på bakken.
10. Kunne vise defansiv pal-kum-chi fra enkelthåndsgrep i krage, med avsluttning på bakken
Teknisk flyt (Yun-Kyeal Gisul)Pal-Kum-Chi -> Boo-Chae
Boo-Chae -> Pal-Kum-Chi
Fallteknikk (Nakbup)1. Fall til siden fra sittende på huk
2. Fall fremover fra sittende på huk
3. Fall bakover fra sittende på huk
4. Forlengs rulle fra sittende på kne
5. Baklengs rulle fra sittende på kne
Sparketeknikker (Chagisul)Basicspark 6-10
An Chagi
Bakkat Chagi
Dollyo Chagi
Yop Chagi (Samme som basicspark 4, men høyere)
(Video)
Slagteknikker (Chigisul)1. Hook-slag (dollyo jireugi)
2. Uppercut-slag (chi  jireugi)
3. 1-1-2 slagkombinasjon (banda jireugi, banda jireugi, baro jireugi)
4. 1-2-3 slagkombinasjon (banda jireugi, baro jireugi, dollyo jireugi)
Våpenteknikker (Mugi Gisul)1. Forsvar med kryssblokk mot lavt stikk med kniv, med avsluttning i boo-chae
2. Forsvar med kryssblokk mot lavt stikk med kniv, med avsluttning i pal-kum-chi
Kasteteknikker
(Dun-Chi-Gi)
1. Hoftekast (heori keochigi)
2. Utvendig meiing (bakat dari hurigi)
Pensumkategori3. Gup (blått belte)
Kunnskap og grunnteori (Ihae)1. Kunne redgjøre for de tre grunnprinsippene i Hapkido

2. Kunne vise grunnleggende tan jun pusteøvelse, og forklare hensikten bak denne
Grunnteknikk (Kibon Gisul)1. Kunne vise offensiv sonmok-kukgi (illustrasjon) på motstander som står i joombiseogi.

2. Kunne vise offansiv omvendt (med kraft undenifra) pal-kum-chi, med avsluttning med grep i krage, fra håndhilsing.

3. Kunne vise korrekt innvendig defleksjon med håndflate med diagonal unnvikelse
4. Kunne vise korrekt utvendig defleksjon med oversiden av underarm med diagonal unnvikelse

5. Kunne vise defansiv boo-chae fra rett slag, ved bruk av diagonal unnvikelse og innvendig defleksjon
6. Kunne vise defansiv pal-kum-chi fra rett slag, ved bruk av diagonal unnvikelse og utvendig defleksjon

7. Kunne vise defensiv hei-jun fra håndleddsgrep med enkelthånd på samme side, med rotasjon fra innside
8. Kunne vise defensiv hei-jun fra tohånds håndleddgrep, med rotasjon fra utside
9. Kunne vise defensiv hei-jun fra håndhilsing, med rotasjon fra utside
10. Kunne vise defensiv hei-jun fra svingslag blokkert med utvendig blokk, uten rotasjon, og med avslutning på bakken.
Teknisk flyt (Yun-Kyeal Gisul)Pal-Kum-Chi -> Boo-Chae -> Pal-Kum-Chi
Fallteknikk (Nakbup)1. Forlengs rulle fra stående, med avsluttning i korrekt bakkefallteknikk.
2. Sidefall fra stående, med avsluttning i korrekt bakkefallteknikk.
Sparketeknikker (Chagisul)Bakat Naeryo Chagi,
An Naeryo Chagi,
Bitureo Chagi,
Dwi Chagi
(Video)
Slagteknikker (Chigisul)1. An Palkup Chigi (Slag med albue utenfra og inn)
2. Bakkat Pakup Chigi (Slag med albue innenfra og ut)
3. 1-2-4 slagkombinasjon (banda jireugi, baro jireugi, chi jireugi)
4. 1-2-3 slagkombinasjon med spark (ap chagi med fremre ben, banda jireugi, baro jireugi)
Våpenteknikker (Mugi Gisul)1. Forsvar mot høyt knivstikk mot ansikt/hals med kniv, med diagonal unnvikelse og innvendig defleksjon, og avsluttning med boo-chae og avvæpning.
2. Forsvar mot diagonalt angrep utenfra med kniv mot hals, med endring av retning for angrep og avsluttning med boo-chae og avvæpning.
3. Forsvar mot svingslag med kniv fra innside, med blokk og avsluttning i pal-kun-chi
Kasteteknikker
(Dun-Chi-Gi)
1. Skulderkast med grep rundt arm (hanpal eobo chigi)
2. Feiing av samme side ben fra utsiden (bagat dari geolgi)
Pensumkategori2. Gup (rødt belte)
Kunnskap og grunnteori (Ihae)1. Skal kunne gjøre rede for forankringsprinsippet og hvordan dette forsterker teknisk utførelse
2. Skal kunne gjøre rede for effektiv posisjonering av egne og motstanders armer, for å kunne maksimalisere egen kraft og minimere motstanders kraft
Grunnteknikk (Kibon Gisul)1. Kunne vise offensiv yung-hang (illustrasjon) på motstander som står i joombiseogi

2. Kunne vise offensiv Mok-Ju-Ru-Gi (illustrasjon) på motstander bakfra
3. Kunne vise offensiv Mok-Ju-Ru Gi på motstander forfra, med dobbelt skuldergrep, og snuing av motstander før teknikken settes

4. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra håndleddsgrep, samme side
5. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra håndleddsgrep, motsatt side
6. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra
grep i krage
7. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra grep i erme/underarm på dobok
8. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra grep i overarm på dobok
Teknisk flyt (Yun-Kyeal Gisul)Pal-Kum-Chi -> Sonmok-Kukgi
Sonmok-Kukgi -> Pal-Kum-Chi
Fallteknikk (Nakbup)1. Forlengs rulle fra stående, med avsluttning stående
2. Baklengs rulle fra stående, med avsluttning stående
3. Fall fremover fra stående posisjon
4. Skal kunne klare å rulle ut av stående teknikker
Sparketeknikker (Chagisul)Banda Dollyo Chagi
Dwi Yop Chagi
Area Momdollyo Chagi
(Video)
Slagteknikker (Chigisul)1. Dwi Palkum Chigi (Slag med albue bakover)
2. Sonnal Chigi (Slag med knivhånd)
3. Sonnal An-Chigi (Slag med knivhånd innover)
4. Yoo-Kwon Chigi (Hammerslag med knyttet hånd)
5. 1-2-3 slagkombinasjon med spark (banda jireugi, baro jireugi, dollyo chagi)
Våpenteknikker (Mugi Gisul)1. Kunne vise hei-jun som forsvar mot kniv mot mage, med rotasjon mot utside, og avsluttning på bakken
2. Kunne vise hei-jun som forsvar mot kniv mot mage, med rotasjon mot innside og avsluttning på bakken

3. Kunne vise grunnleggende slag og forsvar med kort pinne (dan bong)

4. Kunne vise grunnleggende slag og forsvar med spaserstokk (hyeobjang)
Kasteteknikker
(Dun-Chi-Gi)
1. Innvendig meiing (an dari geolgi)
2. Hoftekast med meiing (heori hurigi)
Pensumkategori1. Gup (brunt belte)
Kunnskap og grunnteori (Ihae)1. Kunne vise eksempler på hvordan de tre grunnprinsippene i Hapkido kommer frem i utførelse av teknikker

2. Skal kunne redgjøre for hapki-prinsippet, og hvordan dette utføres i praksis.
Grunnteknikk (Kibon Gisul)1. Kunne vise defensiv yung-hang fra håndhilsing, samme side
2. Kunne vise defensiv yung-hang fra håndleddsgrep, samme side, med kast og avsluttning på bakken

3. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra enkelthåndsgrep rundt hals
4. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra toghåndsgrbep rundt hals
5. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra grep i skulder forfra, fra samme side
6. Kunne vise defensiv sonmok-kukgi fra grep i skulder bakfra med motsatt hånd (motstanders venstre hånd på din høyre skulder)

7. Kunne vise offensiv Mok-Ju-Ru-Gi (illustrasjon) på bakken bakfra, med motstander liggende over seg, med nødvendig kontroll
8. Kunne vise Kunne vise offansiv Mok-Ju-Ru-Gi bakfra. på bakken med motstander liggende under seg, med nødvendig kontroll
Teknisk flyt (Yun-Kyeal Gisul)1. Sonmok-Kukgi -> Boo-Chae
2. Sonmok-Kukgi -> Hei-Jun
3. Yun-Hang -> Sonmok Kukgi
4. Yun-Hang -> Pal-Kum-Chi
5. Yun-Hang -> Mok-Ju-Ru-Gi
6. Sonmok-Kukgi -> Yun-Hang -> Boo-Chae
Fallteknikk (Nakbup)1. Evne til å ta høye fall fra diverse kast og stående teknikker
2. Kan vise forlengs hopp over hinder, med rulle og avsluttning i stående
Sparketeknikker (Chagisul)Nakka Chagi.
Kikero Chagi.
Momdollyo Chagi
(Video)
Slagteknikker (Chigisul)1. Won-Yuk-Soo-Do (Slag med område mellom pekefinger og tommel)
2. Chang-Kwon Chigi (Slag med håndflate)
3. Ye-Kwon Chigi (Slag med håndbak)
4. 1-2-3-4 slagkombinasjon (banda jireugi, baro jireugi, dollyo jireugi, chi jireugi)
5. 1-2-3-4 slagkombinasjon med spark (banda jireugi, baro jireugi, dollyo chagi, Momdollyo Chagi)
Våpenteknikker (Mugi Gisul)1. Kunne vise Yung-Hang som forsvar med kniv mot mage, med avsluttning med kniv i motstanders mage

2. Forsvar mot pistol som peker mot mage, med innvendig defleksjon, og avvæpning.
3. Forsvar mot pistol som peker mot hode, med avsluttning i pal-kum-chi.

4. Må kunne vise eksempler på hvordan man forsterker grunnteknikker med kort pinne (dan-bong)

5. Må kunne vise eksempler på hvordan man forsterker grunnteknikker med spaserstokk (hyeobjang)

강의 계획서